Keresse a Tesco szolgáltatásait a Facebookon is!
Tesco.hu > Szolgáltatások > Vásárlókártya > Az igénylés feltételei
Hitelek
Vásárlókártya
Folyószámla és
Asszisztencia
Utazás
Tesco Biztosítás
Utalvány és
Szállítói faktoring
Az igénylés feltételei

A főkártya igénylés általános feltételei:

 • 18 év feletti életkor;
 • bejelentett magyarországi állandó lakóhely;
 • legalább havi nettó 50 000 Ft összegű rendszeres jövedelem;
 • saját vezetékes vagy mobil telefon (a szabályok a dokumentumok alatt találhatóak);
 • nyilvános munkahelyi vezetékes vagy mobil telefonszám, amely a munkahely vagy cégjegyzésre jogosult nevére és címére szól;
 • ha Ön alkalmazott: legalább 6 hónapos, folyamatos munkaviszony (jelenlegi munkahelyén minimum 3 hónap);
 • ha Ön vállalkozó: legalább 12 hónapos folyamatos magyarországi tevékenység igazolása, azonos iparágon belül.

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

 • érvényes személyi igazolvány vagy útlevél;
 • KÜLFÖLDI állampolgárok esetén:
  • érvényes személyi igazolvány; és - ha ennek kiállítási dátuma óta eltelt idő kevesebb, mint 5 év -
   • állandó tartózkodási kártya; vagy
   • útlevél külföldi állampolgár részére, benne EK letelepedési engedélyt vagy bevándorolt vagy letelepedett státuszt igazoló címkével, vagy „állandó magyarországi tartózkodásra jogosult” pecsétlenyomattal; vagy
   • letelepedési engedély (plasztik, 2002–2004 között kiadott)
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
 • még egy, a személyazonosságot hitelesen igazoló okirat (pl: TAJ kártya, adóigazolvány, jogosítvány);
 • vezetékes telefon esetén: amennyiben az Ön neve és telefonszáma nyilvános tudakozóban elérhető, nem szükséges róla dokumentum. Egyéb esetben szükséges az Ön nevére vagy személyi igazolványában bejegyzett címére szóló telefonszámla levél;
 • előfizetéses mobiltelefon esetén: ha az Ön neve és telefonszáma nyilvános tudakozóban elérhető, nem szükséges róla dokumentum. Egyéb esetben az Ön nevére vagy személyi igazolványában bejegyzett címére szóló előző havi telefonszámla levél és a befizetést igazoló dokumentum szükséges;
 • kártyás mobiltelefon esetén: az Ön nevére vagy személyi igazolványában bejegyzett címére szóló legalább 1 éves előfizetői / felhasználói szerződés;
 • céges mobil esetén: cég által aláírt, cégnevet tartalmazó, pecséttel ellátott telefonos igazolás, mely tartalmazza a telefonszámot, az Ön nevét, valamint azt, hogy a telefont Ön használja.
 • 57 év alatti nyugdíjasok esetén szükséges a nyugdíjas határozat bemutatása

JÖVEDELEMIGAZOLÁS

 • ha Ön alkalmazott: a rendszeres jövedelmét tartalmazó, névre szóló vagy házastárssal közös tulajdonú utolsó egy havi bankszámlakivonat (eredeti vagy számlavezető Bank által hitelesített másolat) vagy eredeti Munkáltatói igazolás;
 • ha Ön vállalkozó vagy egyéni vállalkozónál alkalmazott: APEH által kiállított jövedelemigazolás, illetve egyéni vállalkozóknál a vállalkozói igazolvány bemutatása;
 • ha Ön nyugdíjas: nyugdíjas igazolvány vagy éves nyugdíjas igazolás, továbbá legutolsó havi nyugdíjszelvény, vagy egy utolsó havi, az Ön nevére szóló, rendszeres jövedelmet tartalmazó bankszámlakivonat.
A Bank saját döntési jogkörében eljárva az igényléshez az itt felsoroltaknál több, esetenként kevesebb dokumentum benyújtását is kérheti.
THM: 40,1%1

A Budapest Bank önként csatlakozott és alávetette magát a lakossági hitelfelvevőkkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódex rendelkezéseinek, amely megtekinthető honlapunkon (www.budapestbank.hu).

Ez a hirdetés nem minősül ajánlattételnek. A Tesco Vásárlókártya kibocsátója a Budapest Bank Zrt. (1138 Budapest, Váci út 193.) Az Tesco Global Áruházak Zrt. (2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.) a Budapest Bank Zrt. pénzügyi közvevítője (függő ügynöke). A bank a kölcsönt a mindenkori hitelbírálat alapján nyújtja.

1 Az itt közétett THM 375 000 forintra és 1 éves futamidőre vonatkozik, meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok,figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. 2012.12.31-ig: A THM a szerződés alapján fizetendő aktuális díjak (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget) változatlanságát, - a hitel a legkorábbi időpontban történő lehívását, - a futamidő alatt a minimum törlesztőrészletek és a futamidő végén a fennmaradó teljes tartozás megfizetését feltételezi. 2013.01.01-től: A THM a szerződés alapján fizetendő aktuális díjak (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget) változatlanságát, - a hitel a legkorábbi időpontban történő lehívását, - a futamidő alatt 12 egyenlő törlesztőrészlet és a futamidő végére a teljes tartozás megfizetését feltételezi. A hatályos szabályozás értelmében a THM meghatározása során csak a vásárlási tranzakciók után felszámítandó kamat kerül figyelembe vételre, a készpénzfelvét után fizetendő kamat nem. A készpénzfelvét aktuális kamatát a Bank az adott hitelkártya konstrukcióra vonatkozó hirdetményben teszi közzé. Az egyedi THM mértéke az Ön jóváhagyott hitelkeret összegének, és a hitelkártya konstrukció díjainak függvénye. A hitelkártya készpénzfelvételre való használata a fenti értéknél magasabb teljes hiteldíj mutatót (THM) eredményez.

A hitelkártya éves kártyadíja 0 Ft. Amennyiben a hitelkártya aktiválástól, illetve a hitelkártya aktiválás évfordulójától számított harmadik teljes naptári hónap utolsó napján a rendelkezésére álló hitelkeretének kihasználtsága (tranzakciók összege, beterhelt kamatok, díjak, egyéb költségek) eléri a 70%-ot, az éves díj továbbra is 0 Ft. Ellenkező esetben a következő hónap végéig a teljes éves díj beterhelésre kerül.          
A Tesco Pénzügyi Partner a Budapest Bank Zrt. pénzügyi közvetítője (függő ügynöke). Pénzügyi szolgáltató a Budapest Bank Zrt. Ez a hirdetés nem minősül a Ptk. 6:64. §-a szerinti ajánlattételnek. A Bank a kölcsönt a mindenkori hitelbírálat feltételei alapján nyújtja! A Tesco Vásárlókártya kondíciónak részletes leírását a mindenkori hatályban lévő Hitelkártya Hirdetmény tartalmazza. A Budapest Bank önként csatlakozott és alávetette magát a lakossági hitelfelvevőkkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódex rendelkezéseinek, amely megtekinthető honlapunkon (www.budapestbank.hu).